S. Alvarez: «Investidura del Prof. Roald Hoffmann com a Doctor Honoris Causa de la Universitat de Barcelona.  Discurs de Presentació.»  Universitat de Barcelona, 1992; Butll. Soc. Cat. Cièn.14, 9-12 (1993).

S. Alvarez: «Glossary of Terms Used in Theoretical Organic Chemistry«. IUPAC Recommendations 1999.  V. I. Mirkin, editor; Pure Appl. Chem.71, 1919-1981 (1999).

S. Alvarez: «La 35 Conferencia Internacional de Química de Coordinación (ICCC35) en Heidelberg«.  Anales de la Real Sociedad Española de Química, 98 (4), 52 (2002).

S. Alvarez: «El Bagul dels llibres: 1- Comunicació Visual«. Revista de la Societat Catalana de Química4, 69-71(2003).

S. Alvarez: «El Bagul dels llibres: 2- Colors: química, física, natura, art, indústria, poder i molt més «.  Revista de la Societat Catalana de Química5, 73-77 (2004).

S. Alvarez: «El Bagul dels llibres: 3- Formes«.  Revista de la Societat Catalana de Química6, 85-91 (2005).

S. Alvarez: «El Bagul dels llibres: 4- Miralls: Vidre i Metall«.  Revista de la Societat Catalana de Química, 7, 65-71 (2006).

S. Alvarez: «El Bagul dels llibres: 5- Magnetisme: història, mites, literatura i ciència«.  Revista de la Societat Catalana de Química8, 48-54 (2007).

S. Alvarez: «La música de los elementos«.  An. Quím.103, 54-63 (2007).

S. Alvarez: «Music of the Elements«.  New J. Chem.32, 571-580 (2008), doi: 10.1039/b718401h.

S. Alvarez: «Té música la química?«.  Rev. Col·legi Of. Assoc. Quím. Illes Balears, 27 (enero 2008), 6-7.

S. Alvarez, J. Sales, M. Seco: «On Books and Chemical Elements«.  Found. Chem.10, 79-100 (2008).

S. Alvarez: «A música dos elementos«.  Boletin das Ciencias21 (67), 143-160 (2009)

S. Alvarez: «Música alquimística«.  An. Quím.105 (2), 142-150 (2009).

S. Alvarez: «Miquel Ferrer Prieto y los mecanismos de reacción inorgánicos«.  An. Quím.105, 336-337 (2009).

S. Alvarez, J. Sales, M. Seco: «El Bagul dels llibres: 6- Els elements i el sistema periòdic«.  Revista de la Societat Catalana de Química9, 51-65 (2010).

S. Alvarez: «Visionarios, videntes, visualizadores y veedores de moléculas«.  An. Quím.106 (1), 37-42 (2010).

S. Alvarez: «Investigación química: ¡más pequeño, más rápido!«.  Diari de Tarragona, 19 nov. 2010.

S. Alvarez: «Laboratorios químicos, estancias sagradas«.  An. Quím.107, 175-184 (2011).

S. Alvarez: «Chemistry: A Panoply of Arrows«.  Angew. Chem. Int. Ed.51, 590-600 (2012).

S. Alvarez: «Entre la ciència i l’art: imatges del laboratori químic«.  Mètode69, 97-103 (2011).

S. Alvarez: «Elogi de la investigació universitària«.  La Vanguardia, 27.6.2011, anexo «Facultat de Química», p. 9.

S. Alvarez: «Inauguración de un mural de homenaje a los elementos«.  An Quím. 107 (4), 410 (2011).

S. Alvarez: «An Artist’s Hommage to the Elements«.  Chem. Int.34, 5 (2012).

S. Alvarez: «El Bagul dels llibres: 7- Química, dones i llibres«. Revista de la Societat Catalana de Química11, 68-75 (2012).